VÝSTRAHA ČHMÚ - MRÁZ

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000100
Odesláno: 29.3.2020 10:30:09
Územní platnost: Ústecký kraj
Meteorologická situace: Po přední straně tlakové výše se středem západně od Britských ostrovů k nám bude proudit studený vzduch od severu až severovýchodu.

Mráz ve vegetačním období Nízký st. nebezpečí 30.3. 00:00    2.4. 09:00

Popis: Během nočních a ranních hodin se budou teploty pohybovat pod bodem mrazu. Zejména v polohách pod 400 m n. m. hrozí poškození vegetace, především kvetoucích ovocných stromů.

Doporučení: Nebezpečí poškození vegetace. Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Územní platnost: Ústecký kraj
Distribuce: ULK Legenda územní platnosti: Ústecký kraj - platnost na celém kraji územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP