VÝSTRAHA ČHMÚ - Nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000145
Odesláno: 11.5.2022 10:28:39
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000144 vydanou 10.05.2022 v 10:01:27 hodin
Územní platnost: Ústecký krajMeteorologická situace: Kolem slábnoucí tlakové výše nad jihovýchodní Evropou k nám bude zpočátku proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Postupně se k nám od západu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu.


Nebezpečí požárů

Nízký st. nebezpečí

11.5. 10:27

  

14.5. 15:00

Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Územní platnost: Ústecký krajDistribuce: ULK

Legenda územní platnosti:

Ústecký kraj - platnost na celém kraji

územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu

územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP