VÝSTRAHA ČHMÚ

10465.png

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000231
Odesláno: 14.7.2021 11:17:34
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000230 vydanou 13.07.2021 v 20:39:51 hodin
Územní platnost: Ústecký krajMeteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat výšková tlaková níže nad Bavorskem a zároveň přes Moravu a Slezsko postupuje zvolna k východu zvlněná studená fronta.


Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

14.7. 11:13

  

14.7. 22:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Územní platnost: Okres Děčín, Okres Litoměřice

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

14.7. 11:13

  

15.7. 12:00

Popis: Vzhledem k vysokému nasycení v podích (extrémně silně nasicené jsou povodí na hřebenech Krušných hor, velmi silně pak povodích v Jizerských horách), lze očekávat silnou odtokovou reakci na případné bouřkové lijáky. Intenzivně může reagovat zejména Bystřice (povodí Ohře), Chomutovka, Lužická Nisa.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Územní platnost: Okres Chomutov, Okres Louny, Okres Most, Okres Teplice

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

14.7. 11:13

  

15.7. 12:00

Popis: Povodňová bdělost 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Územní platnost: Okres Ústí nad LabemDistribuce: ULK

Legenda územní platnosti:

Ústecký kraj - platnost na celém kraji

územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu

územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP