VÝSTRAHA ČHMÚ

10483.png

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000257
Odesláno: 25.7.2021 11:37:27
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000256 vydanou 24.07.2021 v 10:18:50 hodin
Územní platnost: Ústecký krajMeteorologická situace: Nad střední Evropou se bude vlnit studená fronta.


Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

25.7. 15:00

  

26.7. 03:00

Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek ojediněle s přívalovými srážkami kolem 60 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Územní platnost: Ústecký kraj

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

25.7. 18:00

  

27.7. 12:00

Popis: Povodňová bdělost 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Územní platnost: Okres Litoměřice, Okres Ústí nad Labem

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

25.7. 18:00

  

27.7. 12:00

Popis: Povodňová bdělost 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Územní platnost: Okres Děčín, Okres Chomutov, Okres Louny, Okres Most, Okres Teplice

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

26.7. 12:00

  

27.7. 03:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s úhrny kolem 35 mm, kroupami a nárazy větru.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Územní platnost: Ústecký krajDistribuce: ULK

Legenda územní platnosti:

Ústecký kraj - platnost na celém kraji

územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu

územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP