Výstraha ČHMÚ - silný vítr, mráz

10309.png

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000130
Odesláno: 6.5.2021 13:56:05
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000129 vydanou 05.05.2021 v 09:59:08 hodin
Územní platnost: Ústecký krajMeteorologická situace: Přes naše území bude postupovat směrem k severovýchodu tlaková níže a s ní spojený frontální systém. Za ní se do střední Evropy v chladnějším vzduchu rozšíří tlaková výše od západu.


Silný vítr

Nízký st. nebezpečí

7.5. 12:00

  

7.5. 21:00

Popis: Silný vítr s přechodnými nárazy kolem 70 km/h

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Územní platnost: Ústecký kraj

Mráz ve vegetačním období

Nízký st. nebezpečí

8.5. 00:00

  

8.5. 08:00

Popis: Očekává se mráz, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, jahody, vinnou révu a kvetoucí ovocné stromy.

Doporučení: Nebezpečí poškození vegetace. Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. U polních plodin, zejména brambor hrozí poškození natě, pro ochranu je doporučeno je přikrýt fólií nebo přiorat. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Územní platnost: Ústecký krajDistribuce: ULK

Legenda územní platnosti:

Ústecký kraj - platnost na celém kraji

územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu

územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP