Výstraha ČHMÚ - silný vítr

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000079
Odesláno: 13.3.2023 10:17:20
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000078 vydanou 12.03.2023 v 10:05:43 hodin
Územní platnost: Ústecký krajMeteorologická situace: Přes střední Evropu postupuje v západním až jihozápadním proudění frontální systém.


Silný vítr

Nízký st. nebezpečí

14.3. 16:00

  

14.3. 24:00

Popis: Při přechodu studené fronty v úterý večer a v první polovině noci na středu vítr krátkodobě zesílí a bude doprovázen nárazy kolem 20 m/s (70 km/h).

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Územní platnost: Ústecký krajDistribuce: ULK

Legenda územní platnosti:

Ústecký kraj - platnost na celém kraji

územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu

územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP