Obecní zpravodaj

Pozor - uzávěrka ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO DALŠÍHO ČÍSLA JE -  10. ČERVNA 2023

Zasílání příspěvků:

Své příspěvky zasílejte na email redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané materiály se nevracejí. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok.

Tyto dokumenty jsou ve formátu pdf. Nemůžete-li je otevřít, nainstalujte si program Adobe Reader

---------- EDIČNÍ PŘEHLED ----------

ROK 1. ČTVRTLETÍ 2. ČTVRTLETÍ 3. ČTVRTLETÍ 4. ČTVRTLETÍ
2023 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2022 I. čtvrtletí
II. čtvrtletí III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí
2021 I. čtvrtletí
II. čtvrtletí III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí
2020 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2019 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2018 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí
2017 I. čtvrtletí
II. čtvrtletí III. čtvtletí Dotazník
IV. čtvrtletí
2016 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2015 I. čtvrtletí  II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2014 --- --- --- IV. čtvrtletí
2011 --- --- III. čtvrletí ---
2010 I. čtvrtle Projekt rozvoje infrastruktury obce Velké Březno --- IV. čtvrtletí 
2009 I. čtvrtletí
II. čtvrtletí III. a IV. čtvrtletí Zpravodaj projektu rozvoje infrastruktury obce Velké Březno
2008 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čvrtletí IV. čvrtletí
2007 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2006 --- --- II. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2005 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čvrtletí ---
2004 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí

Vysvětlivky:  "---" znamená, že číslo OZ nebylo vydáno

 -------------------------------------------------------

V únoru 2015 schválilo zastupitelstvo obce Velké Březno složení redakční rady obecního zpravodaje dle dokumentu Transparentní radnice.

Členové rady: 

  • Zuzana Mendlová, DiS
  • Kateřina Secká
  • Petra Dvořáková

Veškerou práci pro Velkobřezenský zpravodaj rada OZ vykonává ve svém volném čase.

-------------------------------------------------------

Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního samosprávného celku vydává obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno. 

IČ: 00267139. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10263, vychází jedenkrát za čtvrtletí a to v nákladu 600 ks.

Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma.